Hirdetmény (Vadászterület)

Hirdetmény (Vadászterület)

Hirdetmény (Vadászterület)

Bőny-Pér-Mezőörs-Töltéstava-Győr közigazgatási területén működő 08-100950 számú Vadászterület Tulajdonosi Közössége a 2017 évre vonatkozó vadászati területhasználati díjat igénylés esetén az alábbiak szerint fizeti ki tagjainak (200,- Ft/ha/év)

 • Banki átutalással (április 30-ig)Írásban kell kérni.Egyeztetés a közös képviselővel a 06/30-9397-042 telefonszámon.
 • Készpénzben (kisebb összegek esetén)
  • Péren 2018. március 23-án 13-17 óráig a Művelődési Házban
  • Bőnyön 2018. március 24-én 13-17 óráig a Faluházban

Területi adatok egyeztetése után személyesen vagy meghatalmazott részére.

 

Mészáros Péter
Tulajdonosi Közösség Közös képviselője
06/30-9397-042

Bőny Község Településképi Arculati Kézikönyve

Bőny Község Településképi Arculati Kézikönyve

Bőny Község Településképi Arculati Kézikönyve

telepuleskepi_rendelet_tervezet_Bony.pdf

Településképi arculati kézikönyv

 

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdeklődő!

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint elkészült Bőny Község Településképi Arculati Kézikönyve (továbbiakban: TAK) és településkép rendelet tervezete.

Bőny Község Önkormányzata a Kormányrendelet 28. § (1) és 43/A. § (6) bekezdései alapján megindította tárgyi dokumentumok államigazgatási véleményezését.

2017 szeptember 18-án került sor a kézikönyv kidolgozását indító lakossági fórumra, melyen a főépítész röviden ismertette a kézikönyv tartalmával és az új településképi jogszabályokkal kapcsolatos tudnivalókat.

A TAK Bőny teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyv célja a település fejlődésének, örökségének településképi és szerkezeti szempontból történő bemutatása, valamint az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése. 

A Településképi rendelet tervezet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat, illetve a témához kapcsolódó korábbi önkormányzati rendeleteket tartalmazza. A helyi értékvédelemről, a településképi véleményezésről, bejelentésről, kötelezésről, valamint a reklámok elhelyezhetőségéről szóló rendeletek az új jogszabályi előírásoknak megfelelően épültek be a szövegbe.

A TAK és a településképi rendelet tervezete megtekinthető és véleményezhető a település honlapján.

 Kérjük, mondja el vagy írja meg véleményét, javaslatait!

A tervezet Bőny honlapján a „Településképi arculati kézikönyv” címszó alatt található, mellyel kapcsolatban a lakossági véleményeket írásban 2018. március 16-ig lehet eljuttatni az önkormányzathoz, a polgarmester@bony.hu e-mail címen vagy az önkormányzatnak címzett levélben. (9073 Bőny, Rákóczi u.10.)

 

Bőny, 2018. február 23.

 

Dr. Muraközi László sk.
polgármester

ÉRTESÍTÉS! E.ON Áramszünet elmarad!

ÉRTESÍTÉS! E.ON Áramszünet elmarad!

ÉRTESÍTÉS! E.ON Áramszünet elmarad!

Értesítjük a lakosságot, hogy az E.ON Áramhálózati Üzem Bernáth Kálmán területgazda  tájékoztatása alapján a  Bőny – Szőlőhegyre, február 26-ára tervezett áramszünet a várható extrém hideg időjárás miatt elmarad!

 Bőny, 2018.02.22.

 

                                                                                          Bőnyi Polgármesteri Hivatal

Meghívó 2018. február 15.

Meghívó 2018. február 15.

Meghívó 2018. február 15.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
70-2/2018.                

 

MEGHÍVÓ 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2018. február 15-én ( csütörtök) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

  

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
 2.  2018. évi költségvetés beterjesztése
 3. Rendeletalkotás:
  1. évi költségvetés
  2. a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítás
 4.  2018. évi Közbeszerzési terv
 5. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére
 6. Egyebek:
  1. bejelentések
  2. interpellációk

Zárt ülés:

      7. Az SZSZB tagok és póttagok megválasztása

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2018. február 9.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester

Meghívó 2018. január 30.

Meghívó 2018. január 30.

Meghívó képviselő-testületi ülés 2018. január 30.

Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
70-1/2018. 

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2018. január 30-án ( kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

  

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
 2. Bőny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 3. Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve
 4. Polgármester szabadságolási ütemterve
 5. Köztisztviselők teljesítményértékelése
 6. Egyebek: – bejelentések
  • interpellációk

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2018. január 25.

 dr. Muraközi László sk.

polgármester

A bőnyi hulladékudvar első nyitvatartási napja 2018-ban

A bőnyi hulladékudvar első nyitvatartási napja 2018-ban

A bőnyi hulladékudvar első nyitvatartási napja

2018-ban:

 

2018. január 24. (szerda: 08:00 – 16:00)

Polgármesteri Hivatal ünnepi nyitvatartása

Polgármesteri Hivatal ünnepi nyitvatartása

Polgármesteri Hivatal ünnepi nyitvatartása

 

 Tájékoztatom Önöket, hogy a Bőnyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása a Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan az alábbiak szerint alakul:

 

2017.12.22 -2017.01.01-ig

a Polgármesteri Hivatal zárva tart,

az ügyfélfogadás szünetel.

  

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó sk.
jegyző

Ügykezelő munkakör betöltésére pályázat

Ügykezelő munkakör betöltésére pályázat

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

ügykezelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Győr-Moson-Sopron megye, 9073 Bőny, Rákóczi utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:1. sz. Melléklet 27. pontja

Ellátandó feladatok:iktatás, irattározás,postázás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:ügyiratkezelés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ECDLspeciális számítógépes ismeretek (ASP rendszer ismerete) • önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat • ügykezelői/közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. Korm.rend. 1. mellékletben meghatározott önéletrajz • képesítést tanúsító okiratok fénymásolata • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről szóló átvételi igazolás • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmadiáné dr.Kiss Ildikó nyújt, a 96/351-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bőnyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9073 Bőny, Rákóczi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 1424/2017. , valamint a munkakör megnevezését: ügykezelő.
 • Elektronikus úton Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó részére a jegyzo@bony.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • A település hirdetőtábláin – 2017. december 20.
 • honlapján – 2017. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bony.hu honlapon szerezhet.