MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. június 27

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. június 27

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. június 27

 
Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-6/2017.
 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület
ülését 2017. június 27-én ( kedd ) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 
Javasolt napirendje:

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

2.) IKSZT munkatársak beszámolója
     Előadó: Ignáczné Buruczky Erika
               Horváth Viktor

3.) Beszámoló a közoktatási intézmények 2016/2017. évéről
     Előadó: Cseszregi Zoltánné óvodavezető
                    Balogh Zsolt iskolaigazgató
 

4.) Helyi esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
     Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
 

5.) Egyebek: – bejelentések
                     – interpellációk
 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.
 

Bőny, 2017. június 21.

 

Virág József
alpolgármester

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. május 23

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. május 23

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. május 23

 

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-5/2017.
 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2017. május 23-án (kedd ) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

 

Javasolt napirendje:

 1.  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
 2. évi költségvetési rendeletnek a 2016. IV. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások miatti módosítása
 3. A 2016. évi zárszámadás, rendeletalkotás
 4. Bőny Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése
 5. Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 6. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
 7. Egyebek

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2017. május 17.

                                                     

dr.Muraközi László sk.

polgármester

 

 

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. április 25

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. április 25

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. április 25

 

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől

9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011

109-4/2017.                

 

MEGHÍVÓ

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2017. április 25-én ( kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

  

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
 2. Rendeletalkotás:
 • a partnerségi egyeztetés szabályairól
 • az anyakönyvi eljárás helyi szabályairól

 

 1. Pályázati lehetőség közétkeztetés fejlesztése
 2. Intézményvezetői pályázat véleményezése
 3. Egyebek: – bejelentések                                                                                                                                                                                                
 • interpellációk

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2017. április 19.
   

Muraközi László sk.

polgármester

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. március 28

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. március 28

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. március 28

 

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-3/2017.                

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2017. március 28-án ( kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

  

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
 2. Rendeletalkotás:
  1. szociális rendelet módosítása
 3. 2017. évi közbeszerzési terv
 4. Jegyzői beszámoló a 2016-os évről
 5. Beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységről
 6. Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 7. Egyebek:
  1. bejelentések
  2. interpellációk

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2017. március 23.

                                                     

dr.Muraközi László sk.

polgármester

Avar és kerti hulladék égetése

Avar és kerti hulladék égetése

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét!

 

Avar és kerti hulladék égetése

hétköznap és szombati napon 10.00 –18.00 óra között, február 15-től április 30-ig,

valamint október 1–től november 30-ig tartó időszakban megengedett.

 

Polgármesteri Hivatal

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. február 28

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. február 28

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. február 28

 

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől 

9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011

109-2/2017.                

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2017. február 28-án ( kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
 2. 2017. évi költségvetés elfogadása
 3. Rendeletalkotás:
  • évi költségvetés
  • Bőny Község nevének, címerének és zászlajának használatáról
 4. Közbeszerzési döntés
 5. Óvodavezető ismételt megbízása
 6. Egyebek:
  • bejelentések
  • interpellációk

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2017. február 22.

 

Muraközi László sk.
polgármester

Országszerte zártan kell tartani a baromfit

Országszerte zártan kell tartani a baromfit

Hazánk teljes területére elrendelte a baromfik zártan tartását Bognár Lajos országos főállatorvos. Az intézkedést az indokolta, hogy már 11 megyében és Budapesten összesen 83 vadmadárban mutatta ki a NÉBIH laboratóriuma a madárinfluenza vírusát, valamint, hogy két hete – valószínűsíthetően vadmadártól eredő fertőződés miatt – Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyében is megjelent a betegség. Az előírás célja, hogy tovább csökkenjen az állományok vadon élő madarakkal történő érintkezésének lehetősége.

Január 27-től hatályos 1/2017. számú országos főállatorvosi határozat – a korábbi intézkedések kiegészítéseképpen – előírja, hogy az ország területén valamennyi baromfit csak zártan lehet tartani. Amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.

Magyarország Főállatorvosa az intézkedést a Dunántúlon regisztrált – a járványügyi nyomozás szerint vadmadár eredetű – madárinfluenza kitörések, a magas számú vadmadár megbetegedés, valamint az Európai Unióban is egyre terjedő madárinfluenza esetek miatt hozta, hogy ezzel is csökkenjen az állományok vadon élő madarakkal történő érintkezésének lehetősége.

A járvány kezdete óta hazánkban már 11 megyében és Budapesten összesen 83 vadmadárban mutatták ki a madárinfluenza vírusát, mintegy 3 millió baromfit kellett ártalmatlanítani, az ebből származó közvetlen kár több mint 3 milliárd forintra tehető. Az állategészségügyi hatóság haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést. Ezzel párhuzamosan – a jogerős határozatok alapján – a járványvédelmi intézkedésekből eredő közvetlen károk miatt járó 100%-os állami kártalanítás kifizetése is zajlik. Ez idáig 45 gazdálkodónak mintegy 1,16 milliárd forint került kifizetésre.

Továbbra is kulcsfontosságú, hogy az állattartók szigorúan betartsák az általános járványvédelmi szabályokat és jelezzék az állatorvosuknak vagy az állategészségügyi hatóságnak, ha állataikon bármilyen betegségre utaló tünetet észlelnek.

A madárinfluenza járvánnyal kapcsolatos aktuális információk elérhetők a NÉBIH honlapján.

Forrás: http://portal.nebih.gov.hu/hu/-/orszagszerte-zartan-kell-tartani-a-baromfit

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. január 31

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. január 31

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől 

9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011

109-1/2017.                

 

MEGHÍVÓ

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2017. január 31-én ( kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
 2.  2017. évi költségvetés első tárgyalása
 3. Bőny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 4. Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
 5. Polgármester illetménye, költségtérítése, szabadságolási ütemterve
 6. Alpolgármester illetménye
 7. Közbeszerzési döntés
 8. Egyebek: bejelentések, interpellációk

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2017. január 25.

 

Muraközi László sk.

polgármester

 

 

Győri Geotermikus Projektje a Bőnyi Hőközpont avatása

Győri Geotermikus Projektje a Bőnyi Hőközpont avatása

Ünnepélyes keretek között Németh Zoltán Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

jelenlétében került átadásra a PannErgy 10,2 milliárd forint összköltségű Győri Geotermikus

Projektje a Bőnyi Hőközpont avatásával. 

tovább…