Meghívó 2018. február 15.

Meghívó 2018. február 15.

Meghívó 2018. február 15.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
70-2/2018.                

 

MEGHÍVÓ 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2018. február 15-én ( csütörtök) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

  

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
 2.  2018. évi költségvetés beterjesztése
 3. Rendeletalkotás:
  1. évi költségvetés
  2. a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítás
 4.  2018. évi Közbeszerzési terv
 5. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére
 6. Egyebek:
  1. bejelentések
  2. interpellációk

Zárt ülés:

      7. Az SZSZB tagok és póttagok megválasztása

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2018. február 9.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester

Meghívó 2018. január 30.

Meghívó 2018. január 30.

Meghívó képviselő-testületi ülés 2018. január 30.

Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
70-1/2018. 

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2018. január 30-án ( kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

  

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
 2. Bőny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 3. Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve
 4. Polgármester szabadságolási ütemterve
 5. Köztisztviselők teljesítményértékelése
 6. Egyebek: – bejelentések
  • interpellációk

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2018. január 25.

 dr. Muraközi László sk.

polgármester

A bőnyi hulladékudvar első nyitvatartási napja 2018-ban

A bőnyi hulladékudvar első nyitvatartási napja 2018-ban

A bőnyi hulladékudvar első nyitvatartási napja

2018-ban:

 

2018. január 24. (szerda: 08:00 – 16:00)

Polgármesteri Hivatal ünnepi nyitvatartása

Polgármesteri Hivatal ünnepi nyitvatartása

Polgármesteri Hivatal ünnepi nyitvatartása

 

 Tájékoztatom Önöket, hogy a Bőnyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása a Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan az alábbiak szerint alakul:

 

2017.12.22 -2017.01.01-ig

a Polgármesteri Hivatal zárva tart,

az ügyfélfogadás szünetel.

  

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó sk.
jegyző

Ügykezelő munkakör betöltésére pályázat

Ügykezelő munkakör betöltésére pályázat

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

ügykezelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Győr-Moson-Sopron megye, 9073 Bőny, Rákóczi utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:1. sz. Melléklet 27. pontja

Ellátandó feladatok:iktatás, irattározás,postázás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:ügyiratkezelés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ECDLspeciális számítógépes ismeretek (ASP rendszer ismerete) • önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat • ügykezelői/közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. Korm.rend. 1. mellékletben meghatározott önéletrajz • képesítést tanúsító okiratok fénymásolata • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről szóló átvételi igazolás • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmadiáné dr.Kiss Ildikó nyújt, a 96/351-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bőnyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9073 Bőny, Rákóczi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 1424/2017. , valamint a munkakör megnevezését: ügykezelő.
 • Elektronikus úton Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó részére a jegyzo@bony.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • A település hirdetőtábláin – 2017. december 20.
 • honlapján – 2017. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bony.hu honlapon szerezhet.

Meghívó közmeghallgatás 2017. december 12.

Meghívó közmeghallgatás 2017. december 12.

Meghívó közmeghallgatás 2017. december 12.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-12/2017.

 

MEGHÍVÓ 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a alapján a képviselő-testület

közmeghallgatással egybekötött ülését 2017. december 12-én (kedd) 17.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: FALUHÁZ (Szabadság u. 33.)

 

Napirend:

1.) Polgármester beszámolója a 2017. évről

2.)  Közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló

      Előadó: Virág Csaba körzeti megbízott

3.) Intézményvezetői beszámoló a 2017. évről

4.) Civil szervezetek beszámolója

A közmeghallgatáson megjelentek kérdéseket tehetnek fel a polgármesternek, a képviselőknek, a jegyzőnek és az intézményvezetőknek.

„A közmeghallgatáson megjelent személy – nevének és lakóhelyének bemondását követően – 3 perces időtartamban egy közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő kérdéssel kapcsolatban egy alkalommal fejtheti ki véleményét.”

Bőny, 2017. december 01.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester       

Meghívó 2017. november 28.

Meghívó 2017. november 28.

Meghívó képviselő-testületi ülés 2017. november 28.

Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-11/2017.

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2017. november 28-án ( kedd ) 17.00 órára összehívom.

 Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

2.)  Adatvédelmi és informatikai szabályzat jóváhagyása

3.)  2018. évi Belső ellenőrzési terv

4.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat – döntés

5.) Győri Többcélú Kistérségi Társulásban való részvétel

6.) Vízi közművek vagyonkezelési szerződése

7.) Egyebek: – bejelentések

                     – interpellációk

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2017. november 22.

dr. Muraközi László sk.
polgármester

Meghívó képviselő-testületi ülés 2017. október 30

Meghívó képviselő-testületi ülés 2017. október 30

Meghívó képviselő-testületi ülés 2017. október 30.

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

 ülését 2017. október 30-án ( hétfő ) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

     Előadó: dr. Muraközi László polgármester

2.) Tájékoztató Bőny Község 2017. évi költségvetésének előirányzataiban a 3/4 évben bekövetkezett változásokról, és a 2017. évi költségvetés 3/4 éves végrehajtásáról

3.) Rendeletalkotás:

– 2017. évi kv. 1. számú módosítása

– az elektronikus kapcsolattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

– a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

      Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

4.) Település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló: védőnő, háziorvos

     Előadó: Halászné Bíró Anita, dr. Menyhárt Miklós

5.) Belső ellenőrzési jelentés: a gépjárműhasználat és bizonylatolásának vizsgálata

     Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

6.) Új rendezési terv készítése

    Előadó: Dr. Muraközi László polgármester

7.) Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2017. október 25.

 

Muraközi László sk.

polgármester