ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018. június 05.

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018. június 05.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. június 05. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2018. június 06-07.napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Földi irtás esetén: CORATRIN

 

Dátum: Bőny, 2018. május 31.

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

Meghívó 2018. május 30.

Meghívó 2018. május 30.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
B.70-6/2018.                  

 

MEGHÍVÓ 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2018. május 30-án (szerda) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

 

Javasolt napirendje:

 1.  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  előterjesztő: polgármester

 2. évi költségvetési IV. negyedévi módosítása, rendeletalkotás
  előterjesztő: jegyző
 3. A 2017. évi zárszámadás, rendeletalkotás
  előterjesztő: polgármester, PB Elnöke
 4. Bőny Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése
  előterjesztő: polgármester, PB Elnöke
 5. Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
  előterjesztő: jegyző
 6. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
  előterjesztő: jegyző
 7. Egyebek

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2018. május 24.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. május 09. napján, a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Légi irtás esetén: CORATRIN, Mosquitox 1 ULV Forte, AquaK-othrin ULV

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

 

Dátum:  Bőny, 2018. május 2.

 

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. május 08. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2018. 09-10.napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Földi irtás esetén: CORATRIN

 

Dátum:Bőny, 2018. május 2.

 

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

Meghívó 2018. május 2.

Meghívó 2018. május 2.

Meghívó 2018. május 2.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
70-4/2018.                

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2018. május 2-án ( szerda) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
 2. Bőnyi Szivárvány Egységes Óvoda-bölcsőde átszervezése, alapító okiratának módosítása
 3.  Települési Arculati kézikönyv elfogadása
 4. Rendeletalkotás:
  – Településképi rendelet elfogadása
 5. Közterületek elnevezése – Szőlőhegy településrészen
 6. Új szelektív sziget helyének kijelölése
 7. Támogatási kérelmek
 8. Egyebek: – bejelentések
  – interpellációk

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2018. április 26.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester

 

Győri Járási Hivatal Települési ügysegéd ügyfélfogadási időpont változás

Győri Járási Hivatal Települési ügysegéd ügyfélfogadási időpont változás

Győri Járási Hivatal Települési ügysegéd ügyfélfogadási időpont változás

 

Ügyfélfogadás:

kéthetente (naptári páros hét) hétfő
14.30-15.15

 

Tájékoztató a GYMSMKH járási hivatalai által működtetett ügysegédi szolgálatról

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai az ügysegédi rendszer keretében az adott járás közigazgatási területéhez tartozó településein kihelyezett ügyfélfogadást tartanak.

A települési ügysegédi rendszer célja, hogy az ügysegéd személyén keresztül – egyfajta „mini-kormányablakként” – valamennyi állampolgár számára lakóhelyéhez közel biztosított legyen az államigazgatási hatósági ügyekhez és szolgáltatásokhoz való egyszerű és akadálymentes hozzáférés, elkerülhetővé téve így az esetlegesen utazásra és várakozásra fordított időt, energiát.

Az ügysegédek képzett állami tisztviselők, akik kellő szakmai ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek ahhoz, hogy színvonalas segítséget nyújtsanak a hozzájuk forduló állampolgároknak. Munkájukat széleskörű informatikai hálózat és háttérszoftver, mobiltelefonos elérhetőség támogatja, mely segíti a gyors és hatékony ügyintézést, a megbízható és azonnali információszolgáltatást.

Általánosságban a települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyéhez közeli ügyfélfogadás során segít elsősorban a járási hivatal (beleértve a kormányablakot) és a megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó, másodsorban egyéb államigazgatási hatósági ügyek elektronikus vagy papír alapú intézésében: közreműködik a hatósági eljárás megindításában, eljárási cselekmények lebonyolításában, széleskörű tájékoztatást nyújt és formanyomtatványokat biztosít, valamint gondoskodik azok továbbításáról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez.

Az ügysegédi szolgálat feladatát a kormányablakokról szóló515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet alapján végzi.

Az ügysegédi által leggyakrabban – nem kizárólagosan – intézett ügyek köre:

 • szociális ügyekben:
  • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
  • ápolási díj
  • aktív korúak ellátása
  • időskorúak járadéka
  • közgyógyellátás
 • gyámhatósági ügyekben:
  • jelzés a gyermekvédelembe vételére (gyermekjóléti szolgáltatások)
  • szülői ház elhagyása
  • otthonteremtési támogatás
  • gondnok és gyám számadásához szükséges nyomtatvány átvétele
 • családtámogatási ügyekben:
  • anyasági támogatás
  • családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás)
  • gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás
  • nagycsaládosok gázár-kedvezménye
  • fogyatékossági támogatás
 • TAJ kártya igénylés
 • szabálysértési feljelentés felvétele
 • közoktatási hatósági ügyekben pl. iskolalátogatási igazolások, egyéb nyomtatványok átvétele
 • hadigondozotti ellátások iránti kérelmek felvétele
 • társadalombiztosítási nyugellátás (pl. öregségi, nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás) iránti kérelem felvétele
 • ügyfélkapu létesítése
 • általános ügyviteli tájékoztatás
 • jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatás
 • helyszíni szemlék, környezettanulmányok lebonyolítása
 • hiánypótlási felhívásra benyújtandó dokumentumok átvétele és továbbítása
 • közérdekű kérelmek, panaszok felvétele
 • hatósági eljárás lefolytatásához szükséges nyilatkozatok felvétele
 • információ szolgáltatás az elérhető nyilvántartásokból
 • ellátások felülvizsgálatáról történő tájékoztatás
 • kapcsolattartás a hatósági ügy intézőjével, egyeztetésben közreműködés.

Az ügysegédi szolgálat ügyfélfogadási időpontjai valamennyi településen a helyben szokásos módon kerültek közzétételre, a www.kormanyhivatal.hu honlapon megtalálhatóak, továbbá a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhetőek.

Álhír az alanyi jogon járó lakásfelújítási támogatás

Álhír az alanyi jogon járó lakásfelújítási támogatás

Álhír az alanyi jogon járó lakásfelújítási támogatás

Közösségi oldalakon és egyes hírportálokon jelent meg az az álhír, hogy a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) 2018. április 16-tól Hazai Hatékonyság 2.0 elnevezéssel, 2,5 millió forintos vissza nem térítendő és alanyi jogon járó lakásfelújítási támogatást nyújt magyar állampolgároknak a helyi önkormányzatokon keresztül.

A Magyar Energiahatékonysági Intézet hivatalos honlapján adott tájékoztatást arról, hogy nem igaz a hír, a MEHI nem ad ilyen támogatást, az álhírtől elhatárolódik. http://mehi.hu/hir/alhir-terjed-a-lakossagi-energetikai-beruhazasok-kapcsan

Lakossági fórum (Arculati Kézikönyv)

Lakossági fórum (Arculati Kézikönyv)

Lakossági fórum (Arculati Kézikönyv) (.pdf)

 

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet véleményezése tárgyában,

2018. április 23-án (hétfő)
16.00 órai kezdettel
Lakossági fórumot tart

Helyszíne:
Községháza
(Bőny, Rákóczi u. 10.)

 

A véleményezési dokumentáció és a rendelet tervezet a település honlapjáról (www.bony.hu) a  Önkormányzat/Települési Arculati Kézikönyv/Települési arculati kézikönyv http://bony.hu/nkormnyzat/informaciok/Bony_TAK_web.pdf

 – véleményezési dokumentáció, illetve http://bony.hu/nkormnyzat/informaciok/telepuleskepi_rendelet_tervezet_Bony.pdf alatt érhetőek el, és tölthetőek le, illetve megtekinthetőek Bőnyi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélszolgálati időben.
Várjuk véleményüket az elkészült tervezetekről a lakossági fórumon.

Bőny, 2018. április 10.

 

Dr. Muraközi László sk.
polgármester