LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ  téli rezsicsökkentés

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ téli rezsicsökkentés

Eljárásrend téli rezsicsökkentés.pdf
Adatkezelési tájékoztató téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.docx

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentés további végrehajtásával összefüggésben

 

Tisztelt Lakosok!

 Az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek.

(gázszolgáltatási szerződéssel NEM rendelkező háztartások)

A fenti Kormányhatározat alapján háztartásonként egy, igénybejelentés nyújtható be:

Az igénybejelentő nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató az önkormányzat honlapjáról letölthető (http://www.bony.hu/) vagy a Polgármesteri Hivatalban – ügyfélfogadási időben Pill Adriennél – átvehető.

Bőny Község Önkormányzatánál (9073Bőny, Rákóczi utca 10. )

  1. október 15. napjáig (hétfőig) ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 8.00 -16.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: –
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Az igénybejelentés benyújtására megadott határidő jogvesztő!

További információk:

  • Háztartásnak minősül ezen igénybejelentés szempontjából az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
  • Az igénylőnek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helyekell legyen.
  • Nem felel meg a háztartás a feltételeknek, amennyiben a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben részesült.
  • A benyújtott igények jogosságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizheti szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálattal. Ha a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén- büntető eljárást kell kezdeményeznie.

A benyújtott igényekkel kapcsolatos eljárás az alábbiak szerint alakul:

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozást, ahol az igényelt fűtőanyagot majd át lehet venni. Az ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mellyel a kiválasztott vállalkozást kell felkeresni és átvenni a fűtőanyagot.

Bőny 2018. augusztus 13.

Dr. Muraközi László
sk.
polgármester

 

Eljárásrend téli rezsicsökkentés.pdf
Adatkezelési tájékoztató téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.docx
ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018.08.14.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018.08.14.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja:2018. augusztus 14. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2018. augusztus15-16.napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.     

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Földi irtás esetén: CORATRIN

 

Dátum: 2018. augusztus 8.

 

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri hivatal

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018.08.14.

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018.08.14.

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 

A védekezés időpontja: 2018. augusztus 14. napján, a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Légi irtás esetén: CORATRIN, Mosquitox 1 ULV Forte, AquaK-othrin ULV

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

 

Dátum: Bőny,2018. augusztus 8.

 

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018. július 16.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018. július 16.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. július 16. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2018. 17-18 napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Földi irtás esetén: CORATRIN

 

Dátum:2018.07.12.

 

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018. július 4.

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018. július 4.

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. július 4. napján, a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Légi irtás esetén: CORATRIN, Mosquitox 1 ULV Forte, AquaK-othrin ULV

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

Dátum: Bőny, 2018. július 2.

 

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL  2018. július 4.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL 2018. július 4.

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. július 4.napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2018.július 5-6. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Földi irtás esetén: CORATRIN

 

Dátum:Bőny, 2018.06.29.

 

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

 

A védekezés időpontja: 2018. június 28. napján, a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Tartaléknapok: a főnapot követő 2 nap

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Légi irtás esetén: CORATRIN, Mosquitox 1 ULV Forte, AquaK-othrin ULV

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

 

Dátum: Bőny, 2018.06.21.

 

Tisztelettel:

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. június 27. napján napnyugta utáni órákban

Rossz idő esetén a védekezést 2018. június 28-29.napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Földi irtás esetén: CORATRIN

 

Dátum: Bőny, 2018.06.21.

 

Tisztelettel:  

Bőnyi Polgármesteri Hivatal