LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ téli rezsicsökkentés

Eljárásrend téli rezsicsökkentés.pdf
Adatkezelési tájékoztató téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.docx

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentés további végrehajtásával összefüggésben

 

Tisztelt Lakosok!

 Az 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek.

(gázszolgáltatási szerződéssel NEM rendelkező háztartások)

A fenti Kormányhatározat alapján háztartásonként egy, igénybejelentés nyújtható be:

Az igénybejelentő nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató az önkormányzat honlapjáról letölthető (http://www.bony.hu/) vagy a Polgármesteri Hivatalban – ügyfélfogadási időben Pill Adriennél – átvehető.

Bőny Község Önkormányzatánál (9073Bőny, Rákóczi utca 10. )

  1. október 15. napjáig (hétfőig) ügyfélfogadási időben.

Hétfő: 8.00 -16.00
Kedd: 8.00 – 16.00
Szerda: –
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00

Az igénybejelentés benyújtására megadott határidő jogvesztő!

További információk:

  • Háztartásnak minősül ezen igénybejelentés szempontjából az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
  • Az igénylőnek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helyekell legyen.
  • Nem felel meg a háztartás a feltételeknek, amennyiben a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben részesült.
  • A benyújtott igények jogosságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrizheti szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálattal. Ha a vizsgálat eredményeképpen valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén- büntető eljárást kell kezdeményeznie.

A benyújtott igényekkel kapcsolatos eljárás az alábbiak szerint alakul:

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről.

Az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozást, ahol az igényelt fűtőanyagot majd át lehet venni. Az ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mellyel a kiválasztott vállalkozást kell felkeresni és átvenni a fűtőanyagot.

Bőny 2018. augusztus 13.

Dr. Muraközi László
sk.
polgármester

 

Eljárásrend téli rezsicsökkentés.pdf
Adatkezelési tájékoztató téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.pdf
Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentés.docx