Meghívó

Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
B.70-9/2018.

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

 ülését 2018. szeptember 25-én ( kedd ) 17.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

     Előadó: dr. Muraközi László polgármester

2.) Rendeletalkotás:

  • a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
  • a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása     

     Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

3.) Tájékoztató Bőny Község 2018. évi költségvetésének előirányzataiban augusztus 31-ig bekövetkezett változásokról, és a 2018. évi költségvetés időarányos végrehajtásáról

4.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

    Előadó: dr. Muraközi László polgármester

5.) Közösségi terek használatának szabályozása

6.) Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2018. szeptember 14.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester