MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2018. október 30.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
B.70-9/2018.

MEGHÍVÓ

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület
ülését 2018. október 30-án ( kedd ) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

Javasolt napirendje:

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: dr. Muraközi László polgármester

2.) Település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló: védőnő
Előadó: Halászné Bíró Anita

3.) Belső ellenőrzési jelentés: az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról
Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

4.) Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2018. október 24.

dr. Muraközi László sk.
polgármester