Településfejlesztési Koncepció Lakossági Felhívás

Bőny TFK tervezet 2018_11_08.pdf
Bőny-Megalapozó vizsgálat – 2018_10_15.pdf


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bőny Község Önkormányzata a Településfejlesztési koncepció, valamint új Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat készítését határozta el.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában tart, melynek során a Településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban írásos javaslatot tehet, vagy véleményt nyilváníthat minden

  • a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;
  • a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás;
  • nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;
  • bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;
  • a településen működő, jogszabályban elismert egyház.

Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentum.

A fenti tervdokumentum meghatározhatja a település fejlesztési irányait, jövőjét ezért különösen fontos az Önök javaslatainak, észrevételeinek összegyűjtése.

Kérem, hogy a Településfejlesztési koncepcióval, kapcsolatos javaslatokat és észrevételeiket 2018. november 23-ig küldjék meg az alábbiak szerint:

  • papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,
  • levélben az önkormányzat címére (9073 Bőny, Rákóczi u. 10.) történő megküldéssel,
  • elektronikus levélben a polgarmester@bony.hu e-mail címre történő megküldéssel

A lakossági fórum időpontja: november 26.(hétfő) 10.00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Díszterem (9073Bőny Rákóczi utca10.)

A lakossági fórumhoz kapcsolódó anyag – az elkészült településfejlesztési koncepció, – elérhető a www.bony.hu honlapon.

 

Bőny, 2018. november 15.

Dr. Muraközi László sk.
polgármester