MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2018. november 27.

Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
B.70-12/2018.

 

MEGHÍVÓ 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

 ülését 2018. november 27-én ( kedd ) 17.00 órára összehívom.


Az ülés helye:
Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)


Javasolt napirendje:

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

2.) A szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló

     9/2016 (X.18.) önkormányzati rendelet módosítása

3.)  2019. évi Belső ellenőrzési terv

4.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat – döntés

5.) Egyebek: – bejelentések

                     – interpellációk

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2018. november 21.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester