MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. május 23

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. május 23

 

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-5/2017.
 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2017. május 23-án (kedd ) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

 

Javasolt napirendje:

  1.  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  2. évi költségvetési rendeletnek a 2016. IV. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások miatti módosítása
  3. A 2016. évi zárszámadás, rendeletalkotás
  4. Bőny Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése
  5. Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
  6. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
  7. Egyebek

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2017. május 17.

                                                     

dr.Muraközi László sk.

polgármester