MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. június 27

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2017. június 27

 
Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-6/2017.
 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület
ülését 2017. június 27-én ( kedd ) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 
Javasolt napirendje:

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

2.) IKSZT munkatársak beszámolója
     Előadó: Ignáczné Buruczky Erika
               Horváth Viktor

3.) Beszámoló a közoktatási intézmények 2016/2017. évéről
     Előadó: Cseszregi Zoltánné óvodavezető
                    Balogh Zsolt iskolaigazgató
 

4.) Helyi esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
     Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző
 

5.) Egyebek: – bejelentések
                     – interpellációk
 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.
 

Bőny, 2017. június 21.

 

Virág József
alpolgármester