MEGHÍVÓ 2017. szeptember 18-án Lakossági Fórum

MEGHÍVÓ a településképi arculati kézikönyv Lakossági Fórumára 2017. szeptember 18-ára

 

HIRDETMÉNY

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről és az ezzel kapcsolatban tartandó lakossági fórumról


Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1 § (1) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy Bőny község közigazgatási területére településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül.

 

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg:

 

Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

 

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

 

A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően a Bőnyi Polgármesteri Hivatalban, 2017. szeptember 18-án(hétfőn), 16.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

 

Bőny, 2017. szeptember 6.

                                                         

Dr. Muraközi László
sk.
polgármester