BURSA 2018 FELHÍVÁS

BURSA 2018 FELHÍVÁS

Bőny Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

–   a felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan (BURSA 2018-A), illetve

–    a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (BURSA 2018-B).

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege az emet.gov.hu oldalon a Bursa 2018 címszó alatt olvasható.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges /

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx/

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Bőnyi Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.