Meghívó képviselő-testületi ülés 2017. október 30

Meghívó képviselő-testületi ülés 2017. október 30.

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

 ülését 2017. október 30-án ( hétfő ) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

     Előadó: dr. Muraközi László polgármester

2.) Tájékoztató Bőny Község 2017. évi költségvetésének előirányzataiban a 3/4 évben bekövetkezett változásokról, és a 2017. évi költségvetés 3/4 éves végrehajtásáról

3.) Rendeletalkotás:

– 2017. évi kv. 1. számú módosítása

– az elektronikus kapcsolattartásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

– a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

      Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

4.) Település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló: védőnő, háziorvos

     Előadó: Halászné Bíró Anita, dr. Menyhárt Miklós

5.) Belső ellenőrzési jelentés: a gépjárműhasználat és bizonylatolásának vizsgálata

     Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

6.) Új rendezési terv készítése

    Előadó: Dr. Muraközi László polgármester

7.) Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2017. október 25.

 

Muraközi László sk.

polgármester