Meghívó 2017. november 28.

Meghívó képviselő-testületi ülés 2017. november 28.

Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
109-11/2017.

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2017. november 28-án ( kedd ) 17.00 órára összehívom.

 Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

2.)  Adatvédelmi és informatikai szabályzat jóváhagyása

3.)  2018. évi Belső ellenőrzési terv

4.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat – döntés

5.) Győri Többcélú Kistérségi Társulásban való részvétel

6.) Vízi közművek vagyonkezelési szerződése

7.) Egyebek: – bejelentések

                     – interpellációk

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2017. november 22.

dr. Muraközi László sk.
polgármester