Ügykezelő munkakör betöltésére pályázat

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

ügykezelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Győr-Moson-Sopron megye, 9073 Bőny, Rákóczi utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:1. sz. Melléklet 27. pontja

Ellátandó feladatok:iktatás, irattározás,postázás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:ügyiratkezelés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • ECDLspeciális számítógépes ismeretek (ASP rendszer ismerete) • önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat • ügykezelői/közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 45/2012. Korm.rend. 1. mellékletben meghatározott önéletrajz • képesítést tanúsító okiratok fénymásolata • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről szóló átvételi igazolás • nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmadiáné dr.Kiss Ildikó nyújt, a 96/351-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bőnyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9073 Bőny, Rákóczi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: 1424/2017. , valamint a munkakör megnevezését: ügykezelő.
  • Elektronikus úton Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó részére a jegyzo@bony.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • A település hirdetőtábláin – 2017. december 20.
  • honlapján – 2017. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bony.hu honlapon szerezhet.