Meghívó 2018. január 30.

Meghívó képviselő-testületi ülés 2018. január 30.

Bőny Község Önkormányzata
Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
70-1/2018. 

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2018. január 30-án ( kedd) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

  

  1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
  2. Bőny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  3. Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve
  4. Polgármester szabadságolási ütemterve
  5. Köztisztviselők teljesítményértékelése
  6. Egyebek: – bejelentések
    • interpellációk

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Bőny, 2018. január 25.

 dr. Muraközi László sk.

polgármester