Meghívó 2018. február 15.

Meghívó 2018. február 15.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
70-2/2018.                

 

MEGHÍVÓ 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2018. február 15-én ( csütörtök) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

  

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
 2.  2018. évi költségvetés beterjesztése
 3. Rendeletalkotás:
  1. évi költségvetés
  2. a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítás
 4.  2018. évi Közbeszerzési terv
 5. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére
 6. Egyebek:
  1. bejelentések
  2. interpellációk

Zárt ülés:

      7. Az SZSZB tagok és póttagok megválasztása

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2018. február 9.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester