Bőny Község Településképi Arculati Kézikönyve

Bőny Község Településképi Arculati Kézikönyve

telepuleskepi_rendelet_tervezet_Bony.pdf

Településképi arculati kézikönyv

 

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdeklődő!

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint elkészült Bőny Község Településképi Arculati Kézikönyve (továbbiakban: TAK) és településkép rendelet tervezete.

Bőny Község Önkormányzata a Kormányrendelet 28. § (1) és 43/A. § (6) bekezdései alapján megindította tárgyi dokumentumok államigazgatási véleményezését.

2017 szeptember 18-án került sor a kézikönyv kidolgozását indító lakossági fórumra, melyen a főépítész röviden ismertette a kézikönyv tartalmával és az új településképi jogszabályokkal kapcsolatos tudnivalókat.

A TAK Bőny teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyv célja a település fejlődésének, örökségének településképi és szerkezeti szempontból történő bemutatása, valamint az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése. 

A Településképi rendelet tervezet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat, illetve a témához kapcsolódó korábbi önkormányzati rendeleteket tartalmazza. A helyi értékvédelemről, a településképi véleményezésről, bejelentésről, kötelezésről, valamint a reklámok elhelyezhetőségéről szóló rendeletek az új jogszabályi előírásoknak megfelelően épültek be a szövegbe.

A TAK és a településképi rendelet tervezete megtekinthető és véleményezhető a település honlapján.

 Kérjük, mondja el vagy írja meg véleményét, javaslatait!

A tervezet Bőny honlapján a „Településképi arculati kézikönyv” címszó alatt található, mellyel kapcsolatban a lakossági véleményeket írásban 2018. március 16-ig lehet eljuttatni az önkormányzathoz, a polgarmester@bony.hu e-mail címen vagy az önkormányzatnak címzett levélben. (9073 Bőny, Rákóczi u.10.)

 

Bőny, 2018. február 23.

 

Dr. Muraközi László sk.
polgármester