ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS

Óvodai, bölcsődei beíratás  (.pdf)

 

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS

Bőny Község Önkormányzatának döntése alapján,

aBőnyi Szivárvány Egységes Óvoda-bölcsőde (9073, Bőny, Ady E. u. 3. OM: 030372) felvételi körzete Bőny közigazgatási területe (Nkt. 49.§ (3) bekezd.).

A gyermekek felvétele a fenntartó önkormányzat által meghatározott körzethatárok szerint történik. Amennyiben a szülő a gyermekét nem a körzetileg illetékes óvodába szeretné beíratni, arról első fokon a nem körzetes óvoda vezetője, másodfokon a fenntartó önkormányzat jegyzője dönt.

A 2018/19-as tanévre az óvodába történő beíratás időpontja: 

  1. április 24. (kedd) 7:00 – 16:00 óráig
  2. április 25. (szerda) 7:00 – 16:00 óráig

Beíratásra kerülnek óvodásnak, a harmadik életévüket betöltött, valamint a két és fél éves gyermekek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik évét betölti a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1-től) legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. E törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermekek óvodai felvételére is, amennyiben minden három éves gyermek felvételre került. Az óvodába járás alóli mentességről a fenntartó önkormányzat jegyzője dönt, írásban benyújtott kérelem alapján.

A bölcsődések beíratása is ebben az időpontban lesz, melyhez szükséges a szülő munkáltatói igazolása is.

A beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (Anyakönyvi Kivonat és Személyi Igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá TAJ kártyáját
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermekek felvételéről az óvoda vezetője dönt, melyről 2018. május 31-ig írásban értesíti a szülőt.

Adategyeztetés miatt a „régi” óvodások szüleinek is jelentkezniük kell.