Tájékoztatás a „Téli rezsicsökkentéssel” kapcsolatos juttatásról

Tájékoztatás a „Téli rezsicsökkentéssel” kapcsolatos juttatásról (.pdf)

 

Tájékoztatás a „Téli rezsicsökkentéssel” kapcsolatos juttatásról,

annak jóváírása módjáról és időpontjáról

 

A téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján lakossági földgázszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére a Kormány döntése 12 000 Ft az árkompenzációt jelent, amelyet földgázszolgáltató külön kérelem nélkül a 2018. áprilisi számlában érvényesít.

A nem gáz alapú fűtéssel rendelkezők részére a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás összegét önkormányzati szinten meghatározta a Kormány. A belügyminiszter a települési önkormányzatoknak a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására benyújtott 2017. évi pályázatuk alapján, a pályázati kiírásban foglalt felhasználási és elszámolási elvek – szociális rászorultsági alapon történő kiosztás – mentén, támogatási előlegként költségvetési támogatást nyújt a településnek és rajtuk keresztül a lakosoknak.

Az 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat 2. melléklet 910. sora alapján Bőny település önkormányzata 88 900 Ft többlettámogatást kapott (5 m3) kemény lombos tűzifa vásárlása céljából. A költségvetési többlettámogatást az őszi szociális tűzifa keretét fogja növelni.  A lakosság részére történő kiosztásának határideje 2019. február 15.

Az igénylés feltételeit a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 9/2016 (X.18.) önkormányzati rendelet szabályozza.

 

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét:

 

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó
sk.
jegyző