Meghívó 2018. május 2.

Meghívó 2018. május 2.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
70-4/2018.                

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2018. május 2-án ( szerda) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
 2. Bőnyi Szivárvány Egységes Óvoda-bölcsőde átszervezése, alapító okiratának módosítása
 3.  Települési Arculati kézikönyv elfogadása
 4. Rendeletalkotás:
  – Településképi rendelet elfogadása
 5. Közterületek elnevezése – Szőlőhegy településrészen
 6. Új szelektív sziget helyének kijelölése
 7. Támogatási kérelmek
 8. Egyebek: – bejelentések
  – interpellációk

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2018. április 26.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester