Meghívó 2018. május 30.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
B.70-6/2018.                  

 

MEGHÍVÓ 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2018. május 30-án (szerda) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

 

Javasolt napirendje:

 1.  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  előterjesztő: polgármester

 2. évi költségvetési IV. negyedévi módosítása, rendeletalkotás
  előterjesztő: jegyző
 3. A 2017. évi zárszámadás, rendeletalkotás
  előterjesztő: polgármester, PB Elnöke
 4. Bőny Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése
  előterjesztő: polgármester, PB Elnöke
 5. Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
  előterjesztő: jegyző
 6. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
  előterjesztő: jegyző
 7. Egyebek

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2018. május 24.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester