Meghívó 2018. június 26.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől 
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 – 011
B.70-7/2018.

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

 ülését 2018. június 26-én ( kedd ) 18.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:  

 

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két

     ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

2.) Beszámoló a közoktatási intézmények 2017/2018. évéről

     Előadó: Cseszregi Zoltánné óvodavezető (írásbeli előterjesztés)

                   Balogh Zsolt iskolaigazgató (szóbeli előterjesztés)

3.) Helyi esélyegyenlőségi Program elfogadása

     Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

4.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet      

     módosítása

     Előadó: Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

5.) Egyebek: – bejelentések

                     – interpellációk

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2018. június 20.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester