Hulladékudvar

Bőny, Újvilág utca

A hulladékudvar nyitva tartása:

szerda 10.00-18.00 (nyári)

 

Hulladékudvarok igénybevételi és működési rendje:

A hulladékudvarok térítésmentesen vehetők igénybe az adott település és a környékbeli települések lakossága számára.

Hulladékudvarra történő beszállítás jogosultságának igazolása:

Az üzemeltető által az ügyfél részére kibocsátott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetéséről szóló számla és a lakcímkártya együttesen szolgál a jogosultság igazolására.

Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján egy beszállító által átadható hulladékok mennyiségei:

– mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el – a hulladékudvarok területén a hulladéktároló konténerek befogadó kapacitásának figyelembe vétele mellett – a lomhulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém és a textil hulladék, valamint a fás szárú kerti nyesedék
– építési-bontási hulladékból ingatlanonként havonta 1 m3;
– gumiabroncs hulladékból havonta 200 kg;
– használt étolaj és zsír hulladékból havonta 5 liter, de évente legfeljebb összesen 60 liter;
– a veszélyes hulladékok közül mennyiségi korlátozással helyezhető el az elem, az akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes és vegyszeres göngyöleg alkalmanként összesen 50 kg, de évente legfeljebb összesen 150 kg;
– a fáradt olaj hulladékból havonta 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter.

A hulladékudvarban kötelező a hulladékok elkülönített módon történő elhelyezése. Ennek biztosítása érdekében az udvarra érkező beszállítót a hulladékudvari felügyelő fogadja és a hulladék szemrevételezése után tájékoztatja az ügyfelet a hulladékok elhelyezésének módjáról, azaz, hogy az adott típusú hulladékot melyik hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyeznie. A hulladékok tömegét a hulladékudvarban történő átvételkor a lehetőségekhez mérten a hulladékudvari felügyelőnek a mozgatható mérlegen kell mérnie, az ömlesztett, nagy darabos hulladékok esetén pedig műszaki becsléssel kell megállapítania.

A számítógépes nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak:

– a beszállításra jogosult neve, címe, ügyfélkódja;
– a beszállító neve, címe, gépjármű rendszáma;
– a beszállított hulladék azonosító száma és a beszállított hulladék mennyisége.

 

A hulladékudvarokban elhelyezhető hulladékok típusa, fajtája és mennyisége:

Nem veszélyes hulladékok:

Papír és karton csomagolási hulladék
Üveg csomagolási hulladék
Hulladékká vált gumiabroncsok
Beton
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
Textíliák
Étolaj és zsír
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
Műanyagok
Fémek
Biológiailag lebomló hulladékok (fás szárú zöldhulladék)
Lom hulladék

Veszélyes hulladék:

Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű – és kenőolaj
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (olajos, festékes göngyöleg)
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
Elemek és akkumulátorok
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

 

Azbeszt tartalmú hulladékot (pld. palát) a hulladékudvarba nem lehet beszállítani.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telítettségét bejelentő ingyenes zöld telefonszám:

+36 80 911 026