Rendeletek

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 1. után megalkotott rendeletei megtalálhatók az alábbi linken:

logo_njthttp://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

 

Helyi Iparűzési Adó 8/2015.(X.29)

 

BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019

Bőny Község Önkormányzata vagyonrendelet

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete

a  szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2013.(XI. 26.)önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Bőny Község Önkormányzata Képviselő–testületének

9/2013.(XI.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

1/2013. (II. 1 5) önkormányzati rendelet módosításáról

Költségvetesi rendelet  2013

A rendelet mellékletei

8/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet

Közterületek filmforgatási célú  igénybevételéről

 12/2005. (XII.31.) számú önkormányzati rendeletemódosítására

Helyi Építési Szabályzatáról

14/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló

4/2011. (IV. 1.) rendelete módosítása

A díszpolgári cím

és a ” Bőny Községért” emlékplakett adományozásáról

Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

13-2002. önkormányzati rendelet a helyi adókról

Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

10/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a képviselő – testület és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló

2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosítására

9/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete

magasabb szintű jogszabályok változása miatt szükségessé váló egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, hatályon kívül helyezéséről

8/2012. ( IV.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a képviselő – testület és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló

2/2011. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosítására

6/2012.(III. 31.) önkormányzati rendelete

Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló

12/2005. (XII. 31.) rendelete módosítására

5/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete

Bőny Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló

12/2005. (XII. 31.) rendelete módosítására

4/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

3/2012.(II. 15.) önkormányzati rendelete

A temetőről és a temetkezés rendjéről

2/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet  A 2012. évi költségvetéséről