Hírek


MEGHÍVÓ  


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a alapján 
a képviselő-testület közmeghallgatással egybekötött ülését 
2016. december 15-én (csütörtök) 17.00 órára összehívom.


Az ülés helye: FALUHÁZ (Szabadság u. 33.)


Napirend:   

1.) Polgármester beszámolója a 2016. évről

2.)  Közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló

      Előadó: Virág Csaba körzeti megbízott

3.) Intézményvezetői beszámoló a 2016-as évről

4.) Civil szervezetek beszámolója


A közmeghallgatáson megjelentek kérdéseket tehetnek fel a polgármesternek, a
 képviselőknek, a jegyzőnek és az intézményvezetőknek.


„A közmeghallgatáson megjelent személy - nevének és lakóhelyének bemondását követően - 3 perces időtartamban egy közérdekű, a lakosság nagyobb csoportját érintő kérdéssel kapcsolatban egy alkalommal fejtheti ki véleményét.”


Bőny, 2016. december 07.

                                                                  

  dr. Muraközi László polgármester        


Tájékoztatás


A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében álló  
bőnyi hulladékudvar 2016. évi utolsó nyitvatartási napja: 
                                                               2016. december 14.                                                                                                 


A vadászterület határának megállapítása

Térkép


Tájékoztatás hulladékudvar téli nyitva tartásáról


A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a bőnyi hulladékudvar 

téli nyitva tartása  2016. október 31-től következőképpen alakul:

szerdai napokon 08.00- 16.00 között


Bőny, 2016. október 18.

                                                       Bőny Község Önkormányzata


Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízlétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásról


Bursa Hungarica pályázat 2017.


KÖZLEMÉNY


Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője a népszavazás választókerületi eredményéről a következő összegzést adta a bőnyiek számára:

Győrben és a környező településeken, a választókerületben élő polgárok 49,00% százaléka vett részt és mondta el véleményét a népszavazáson. A mi részvételi adataink jelentősen meghaladják az országos átlagot.

Az itt élők határozottan és egyértelműen döntöttek. Az itt élők elutasítják, hogy a brüsszeli bürokraták és az európai baloldal a kötelező kvótával döntse el. ki éljen a mi vidékünkön.

Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki az ország jövőjéről felelősen gondolkodva élt demokratikus jogaival és részt vett a népszavazáson. Külön köszönöm azoknak a választókerületben élő embereknek, akik a népszavazáson NEM-mel szavaztak. A NEM szavazatok aránya nálunk 98.94% százalék volt.

Bőny településen a választópolgárok részvételi aránya 43,72% volt. Az érvényesen szavazók közül pedig 99,07 % szavazott NEM-mel.
Tájékoztató útfelújításról


Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat keretében „ Bőny községben belterületi utak burkolat felújítása” c. beruházás keretében a Belügyminiszter döntése értelmében 43.702.120 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Bőny Község Önkormányzata. Az önkormányzat  Képviselő-testülete mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás keretében a Lang-Szolg Kft- vel kötött szerződést a kivitelezés megvalósítására.  A pályázatban szereplő 6 utca, a Kodály utca,  Radnóti utca, Kossuth utca, József Attila utca, Rózsa F. utca, Béke utca bizonyos szakaszainak burkolat felújítása valósult meg. 

Bőny Község Önkormányzata a költségvetésében rendelkezésre álló bruttó 16.725.000 Ft összegből a „ Bőny községben belterületi utak felújítása II.  tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a Béke utca 594 m-es szakaszának burkolat felújítását illetve az Arany J. utca, Táncsics utca és Móra f. utca kátyúzási munkáit 320 m2 területen valósította meg. A kivitelező a közbeszerzési eljárás nyertese a Lang-Szolg Kft. volt.  

Köszönjük a lakosságnak az útfelújítások során tanúsított megértő türelmét!


                                                                                      Bőny Község Önkormányzata
Tájékoztató defibrillátor beszerzéséről


Köszönetünket fejezzük ki a falu lakosságának,  a vállalkozóknak, a Bőnyrétalap Község Fejlesztésért Alapítványnak  a defibrillátor (újraélesztő készülék) beszerzéséhez nyújtott önzetlen támogatásukért. A lakosság hozzájárulása 672.000 Ft. A vállalkozók támogatása 200.000 Ft az alapítványé pedig 78.000 Ft. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a defibrillátor mindenki számára a Bőnyi Mezőgazdasági. Kft. (volt Tsz.) portáján 9073 Bőny, Szabadság út 5. érhető el. Remélhetőleg nem lesz rá szükség! Köszönjük  dr. Menyhárt Miklós háziorvos a vásárlásban és az oktatás megszervezésében nyújtott támogatását. Szeretnénk felajánlani a Bőnyi SE – nek  a készülék hozzáférhetőségének lehetőségét a hazai mérkőzésekre. 

                                                                                 Domján Lászlóné

                                                                                  Vadvirág Nyugdíjas Klub vezetőjeÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL


Ezúton értesítjük, hogy az Önkormányzat illetékességi területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

Formanyomtatvány méhészeknek

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA, Kiíró) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdése alapján nyilvános árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészleteket. Bővebben ittLAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő – és szabadtéri tüzek megelőzésére


Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetők meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.


A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés – főzés a tűz állandó felügyelete mellett.


A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.


A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását, továbbterjedését. Erdőtűz – veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.


A jogszabály tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az Önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.


Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://….katasztrofavedelem.hu ),

vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). 


Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linken tekinthetőek meg:

http://katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32
Ünnepélyes keretek között Németh Zoltán Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

jelenlétében került átadásra a PannErgy 10,2 milliárd forint összköltségű Győri Geotermikus

Projektje a Bőnyi Hőközpont avatásával. 


tovább...

                

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016.


Bőny Község Önkormányzata 46/2015.(IX.08.) számú határozatával csatlakozási szándékát fejezte ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

Az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát befogadták. A pályázati felhívások letölthetők az alábbi két kategóriában:

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan. FELHÍVÁS.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 

2015. november 9.


Bővebben tájékozódhat az alábbi linken vagy az Önkormányzat 06/96/351-011-es telefonszámán:

 http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/


pályázati kiírás a 


pályázati kiírás b Bőny, 2015. szeptember 30.                                                       

Bőny Község Önkormányzata

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS


Budapest, 2015. szeptember 17.

Sikeres a Győri Geotermikus Projekt negyedik kútja

A PannErgy Nyrt. tájékoztatási kötelezettségének eleget téve leányvállalata, az

Arrabona Geotermia Kft. nevében ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a

Győri Geotermikus Projekt beruházás részét képező negyedik BON-PE-02 jelű

geotermikus fúrás 2015. augusztus 29-én elérte az előirányzott rétegformációban lévő

megcélzott vetőzónát és teljes iszapveszteség keletkezett.

Végső fázisához érkezett a Győri Geotermikus Projekt kivitelezése a júliusban Bőnyben

megkezdett BON-PE-02 jelű termelő kút sikeres fúrási munkálataival. A BON-PE-02 jelű

termelő kút ferdefúrással megvalósított mélyítése műszaki és geológiai nehézségek nélkül

zavartalanul, az előkészített ütemezés szerint 48 napig tartott, teljes iszapveszteség 2430-

50 méteres mélységben keletkezett. A fúrásokat megelőzően elvégzett 3D szeizmikai

méréseknek és a korábban lemélyített három kútból nyert információknak köszönhetően

a földtani és vízföldtani formációk a vártnak megfelelően alakultak, a fúrás a tervezett

mélységben harántolta a triász korú dolomit vízadó réteget. A Győri Geotermikus Projekt

részeként lemélyített kutakból nyert információk ahhoz is hozzájárultak, hogy

pontosabban megismerhetővé vált a térség geológiai felépítése.

A fúrási műveletek befejezésével megtörtént a fúráshoz használt iszap kicserélése vízre,

majd a kút indításával és tisztításával folytatódtak a munkálatok. Ezek után kerülhetett sor

az előzetes termeltetésre, amelynek teszteredményei azt mutatják, hogy az elért rétegben

található termálvíz felszínen 120-130 liter/másodperc szabad kifolyásos vízhozamra képes

közel 100 Celsius fok hőmérséklet mellett. A következő napokban zajlik a kútvizsgálat,

amely során a kút hosszú távú tesztelése és termeltetése történik.

„A lezáruló bőnyi fúrási munkálatok mellett augusztus hónapban a felszíni kivitelezési

munkák is ütemezés szerint haladtak. A Bőnyi Hőközpont befejező építészeti munkálatai

mellett a területrendezés is megkezdődött. Technológiai munkálatok közül a hőcserélők, a

szivattyúk telepítése, és azok vezetékeinek kiépítése megtörtént, a technológiaszerelés a

Bőnyi Hőközpont területén a következő héten befejeződik, az elektromos és

irányítástechnikai munkák folytatódnak. - nyilatkozta Bokorovics Balázs az Igazgatótanács

elnöke.

PannErgy Nyrt.


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, DARÁNYI IGNÁC TERV  keretében elnyert falubusz 2015. szeptember 16-án  átadásra került Bőny Község Önkormányzata  részére.          
                           Tervezett ütem szerint halad a Győri Geotermikus Projekt kivitelezése bővebben..
Felhívás!


A Pannergy Csoport ezúton kívánja tájékoztatni a bőnyi lakosokat, hogy a társaság beruházásában megvalósuló Győri Geotermikus Projekt részeként távhővezeték fektetési munkálatok kezdődnek 2015. július 27-én (hétfőtől) a bőnyi és péri geotermikus kutak között, érintve több önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági utat. Az utakon a közlekedés folyamatosan biztosítva lesz.


A kivitelezés eredményeként a Győri Geotermikus Projekt termelő és visszasajtoló kútjai és a ...Bőnyi Hőközpont közötti távhővezetékek kivitelezése valósul meg.


A munkálatok várhatón 2015. október 15-ig tartanak. A kivitelezés miatti kellemetlenségekért szíves megértésüket kéri a társaság.
PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Lakosság!

„Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján Bőny Község Önkormányzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés keretében a helyben szokásos módon történő közzététel útján a következő tájékoztatást adja:

A tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban:TJ) előírásai szerinti tárgyalásos véleményezési eljárás keretében és az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei szerint, készül


A tervezett módosítása településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrőlszóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet  előírásai szerinti teljes eljárás keretében készül:


1.        Szőlőhegy területén a Páskom út melletti ingatlanok egy részén őstermelői tevékenység folyik. A külterületi ingatlanokon a tulajdonosoknak a hatályos szabályozás keretein belül nem megoldottak a helyben-lakás feltételei. A szabályozás a helyhez kötött és állandó jelenlétet igénylő tevékenységek fenntartásához valamint az ehhez szükséges lakhatás szabályozására ad javaslatot. 

2.        A Bőnyi Önkormányzat a hatályos HÉSZ-ben az (Má) általános mezőgazdasági övezetekre vonatkozó beépíthetőség felső 3%-os határát 2005. évben 1%-ban határozta meg. A tervmódosításra irányuló kérelem külterületen vadászati tevékenységet kiszolgáló létesítmény építése kapcsán érkezett. A javaslat a szigorúbb megkötés részleges feloldását tartalmazza. 


A tervmódosítások tervlapjai az Bőny Község Önkormányzat 9073 Bőny, Rákóczi utca 10. 

2015. 08.01-től 2015.09-01-ig tekinthetők meg

vélemény, észrevétel a Bőnyi Polgármesteri Hivatalában munkaidőben, vagy 

postai úton az alábbi címen tehető 9073 Bőny, Rákóczi utca 10. a fent megjelölt időtartamon belül.

Bőny, 2015. július 31.

                                                       

Dr. Muraközi László

                                                       polgármester
Tájékoztató


Önkormányzatunk 1 db Ford TourneoCustom Trend típusú, 9 személyes gépjárműre a vissza nem térítendő támogatást (7,890eFt) nyert. A buszt megrendeltük, forgalomba helyezése előreláthatólag szeptember elejéig megtörténik.

                                                         

Bőny Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be új Menza – Főzőkonyha létesítésére. Nyertes pályázat esetén  a mellékelt látványterv szerint fog elkészülni.

           

                                                                           
Pályázat!


Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény 

                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

Pályázatot hirdet

Bakony-ér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény 


Családgondozó családsegítés szakfeladaton 

Munkakör betöltésére. 
Avar és kerti hulladék égetés szabályai


Ezúton ismételten tájékoztatom a lakosságot, hogy Bőny községben - belterületen - kizárólag az alábbi időpontokban lehetséges a kerti hulladék égetése:

Február 15-től május 31-ig, valamint szeptember 1-től november 30-ig terjedő időszakban, hétköznapokon és szombati napokon 10-18.00 óra között.

A fenti rendelkezésmegszegőjére a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki, melynek legkisebb összege 25.000.-Ft és maximuma 100.000,-Ft.

Van jobb megoldás: valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható:)

Köszönjük együttműködésüket, hiszen a levegőtisztasága mindnyájunk közös érdeke!

Bőny, 2015. március 18.


Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó sk.

jegyzőFigyelem változtak a tűzvédelmi előírások!


Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól 2015. március 05-től hatályosak. 


Magyarországon alapvetően tilos a szabadtéren történő tüzelés! Mind a lábon álló növényzet, a tarló, a növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Bővebben...
Tisztelt bőnyi lakosok!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. január 1-jétől változtak a jövedéki szabályozás magánfőzésre vonatkozó rendelkezései. A változásokat a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 3. § (3), 5. § (9), 64. § (6) és (8), a 67/A. §, valamint a 128/K. § tartalmazzák.


Az egyik legfontosabb változás az, hogy a magánfőzésre vonatkozó adóbevallással, az átalányadó befizetésével és a magánfőző által birtokolt desztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárás az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe került.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző által előállított párlat nem minősül adómentes előállításnak és a magánfőzés során előállítható párlat mennyisége a korábbi 2 hektoliteres mennyiségről 50 literre csökkent. Szigorították a magánfőző személyére vonatkozó feltételeket is: már nem elég, ha a 18. életévét betöltött természetes személy a saját tulajdonú gyümölcséből, saját tulajdonú desztillálóberendezésével állít elő párlatot, hanem ilyen tevékenységet kifejezetten csak gyümölcstermesztő személy végezhet.

A magánfőzésben előállított párlat éves adója 1000 Ft, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie és amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat bevétele. A magánfőzőnek az adóbevallási és ezzel egyidejűleg az adófizetési kötelezettségét is a tárgyévet követő év január 15-ig kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Fontos, hogy a magánfőzőnek csak akkor keletkezik a tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége, ha a tárgyévben előállított magánfőzött párlatot.

További kötelezettsége a magánfőzőnek az, hogy a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésnek tartalmaznia kell a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és a tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és a hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. Amennyiben ez a tulajdonszerzés még 2015. január 1-jét megelőzően történt, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie ezt a bejelentést.


Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló bejelentésről és a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és szükség esetén a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot.

Ha a magánfőző az évente előállítható 50 liter párlatmennyiséget túllépi, akkor a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni a párlatok számára meghirdetett versenyen, akkor a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról az önkormányzati adóhatóság által kiállított igazolás igazolja.

A bőnyi magánfőzők számára a honlapunkra feltöltésre került az adóbevallási, a többletmennyiség bejelentésére, valamint a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzése bejelentésére szolgáló nyomtatvány, melyeket ide kattintva elérhetnek. 
TÁJÉKOZTATÁSGYŐR-SZOL tájékoztatása alapján településünkön a hulladékudvar téli nyitva tartása

2014. november 03-tól

minden héten, pénteken 08.00-16.00 óráig tart nyitva.


                                                                                                      


         Katasztrófavédelmi tájékoztató


BURSA pályázat

 Az MVH által kiírt (102/2012.(X.1.) VM rendelet) „falu megújítás és – fejlesztés a LEADER Helyi akciócsoport közreműködésével” pályázaton Bőny Község Önkormányzata

9 086 831 Ft (31 087,3 Eur) támogatást nyert a „Falukép átalakítása Bőnyben” projekt három céljának megvalósítására.  


1. Játszótér: A korábbi játszótér helyén jön létre. A terület a település központjától 100 m távolságra van. A játszó eszközök több korcsoport részére készülnek. Az elhelyezett játékok közül a fészekhinta és rugós játék fogyatékkal élő gyermekeknek is használható. A pihenőhelyeket az idősebb korosztály is igénybe veheti, az őshonos növényekkel telepített parkban. A játszótér méretéből adódóan gyermek rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz. A tér világítását LED szolár kandeláber biztosítja.


2. Kerékpáros pihenőhely: Cél a településen áthaladó Európai Kerékpárút Hálózat résztvevői számára vonzó megállóhely kialakítása a település központjában. Esővédő tetővel ellátott pihenőpadok,30-40 fős csoport számára kerékpárok megtámasztására alkalmas tároló, és hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre, a zöld terület növelésével. Lehetővé válik, hogy a katolikus, evangélikus és református templomot illetve a Bothmer-kúriát megtekintsék. Az IKSZT-ben internet lehetőség van. Az ABC és étterem pedig muníciót ad.


3. Rendezvénytér: A település központjába futnak össze az utcák, ebben a pontban van a helyközi autóbuszok megállója, az ABC, vendéglő. A terület rendezetlen. Itt 15*10 m-es térkő burkolattal ellátott zöld területtel határolt rendezvény teret alakítunk ki, ami kapcsolódik a kerékpáros pihenőhöz. A település képét meghatározó hellyé válik az örökségvédelem alatt álló épületek és a kulturális intézmények közelében lévő rendezvénytér.


A 2. és 3. terület az évente megrendezendő Bécs-Budapest futóverseny hivatalos megállóhelye, ami a fejlesztés révén a település megítélését javítja.

A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatásból valósul meg. 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)


Helyi Választási Iroda Vezetője:Szavazókörök kialakítása 


Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallása
Polgármesteri köszöntő


Sok szeretettel köszöntöm Bőny község honlapjának látogatóit!  
Bőny története

Bőny 2200 lelkes község Győr-Moson-Sopron megye keleti határának közelében, Győrtől mintegy 15km távolságra. 


A települést közúton a tőle északra elhaladó Ml-es autópályáról letérve, mintegy 6 km után érhetjük el legkönnyebben. A legközelebbi vasútállomás a nagyszentjánosi.A község területe a kő-, a bronz- és a római korból előkerült leletek tanúsága szerint, régóta lakott vidék. A honfoglaló magyarok által alapított települést először 1235-ben említik írásos emlékeink "Buun" alakban. A Bő szó, melynek jelentése: nemzetségfő, valószínűleg a környék egyik első tulajdonosának személyneve volt. 


A község a Győrt Budával összekötő kereskedelmi útvonal mentén feküdt. Ennek köszönhetően 1437­ben mint királyi vámszedőhelyet említik. A török háborúk idején egy időre elnéptelenedett, de a 17. század közepén már mint a reformáció egyik fontos központját tartották számon. 


A 18. század végén építették fel a keresztény felekezetek ma is látható barokk stílusú templomaikat (a reformátusok 1789­ben, az evangélikusok 1791-ben), sőt a reformátusok 1785-től iskolát is működtettek. 
A falu birtokosainak egykori kúriái, kastélyai közül is látható néhány a községben, illetve annak környékén, ezek már a 19.-20. században épültek. Így az egykori Bothmer-kúria is, mely ma a Polgármesteri Hivatalnak ad otthont. Bőny 1888-tóI 1992-ig a tőle délre található Rétalappal közös községet alkotott Bőnyrétalap néven. A településen található emlékművek közül a II. világháborús mellett megemlítendő az 1848-49-es szabadságharc idején, az ácsi csatában elesett Pálffy Károly huszár­főhadnagy sírja, mely a temetőben található.Bőny ma, mint a megyeszékhely közelében fekvő község - egyre inkább vonzó a nagyváros zsúfoltsága elől menekülők számára. A település érintetlen természeti környezete, a közeli Szőlőhegy hétvégi házas területei, jól kiépített közmű- és intézmény­hálózata, valamint látnivalói kellemes körülményeket nyújtanak mind az itt élők, mind az ide látogatók számára.